Idź na wybory! #wybierzSamorząd

 

Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy

         W niedzielę 12 lipca 2020 r. wybierzemy osobę, która przez najbliższe pięć lat będzie Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowałem/łam się skierować do Państwa ten list, aby zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie dla naszych wspólnot ma ten wybór. Pałac Prezydencki nie jest tak odległy od naszych małych ojczyzn, jak czasem nam się wydaje, a decyzje, które w nim zapadają, mają wpływ na naszą codzienność.

 

Co to jest samorząd?

Samorząd to wspólnota ludzi zamieszkujących dane terytorium.

Samorządy lokalne to obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. To my tworzymy nasze małe ojczyzny, a wybrane przez nas władze lokalne w naszym imieniu wykonują różnego rodzaju zadania zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Samorząd to nie „jacyś urzędnicy”. To my wszyscy. Samorząd to też droga przy naszym domu, chodnik, lokalny sport, dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, fundusz sołecki, świetlica wiejska, plac zabaw, opieka nad dziećmi w żłobku, zajęcia w szkole, zajęcia w klubie seniora, itd.

W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin. (źródło)

A czym dla Ciebie jest samorząd?

 

Czy samorząd w Polsce jest zagrożony?

Przez ostatnie 30 lat, świadomi, odpowiedzialni i zaangażowani obywatele wielokrotnie dowiedli, że są w stanie poradzić sobie z największymi przeciwnościami i budować dobrą przyszłość. Skok cywilizacyjny, jaki dokonał się w ostatnich trzech dekadach, nasze nowe drogi, wodociągi, szkoły, dynamiczny rozwój gospodarki, wzrost zamożności, wyższa jakość życia to nasz wspólny dorobek. Sukces naszych samorządowych wspólnot.

Tymczasem nad samorządami gromadzą się czarne chmury. Rząd głosi, że samorządy radzą sobie słabo, a ludziom żyłoby się lepiej, gdyby państwo mocniej scentralizować. Toczy się powolny, dobrze zaplanowany proces, który prowadzi do katastrofy samorządowych budżetów. Rząd dodaje zadań i obowiązków, nie dodając lub wręcz ograniczając środki finansowe przeznaczone na ich realizację. Naszym moralnym obowiązkiem jest podjąć każde działanie, które zapobiegnie demontażowi samorządów w Polsce. Wybór prezydenta naszego kraju będzie miał olbrzymi wpływ na to, czy ów demontaż nastąpi, czy też uda się go powstrzymać.

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych problemów, które choć dotyczą naszej lokalnej wspólnoty, zależą całkowicie od decyzji władz centralnych, a w tym Prezydenta RP.

 

Brakuje pieniędzy na edukację

Przyszłością są nasze dzieci. Wszyscy politycy powtarzają od lat, że inwestycja w edukację jest tą najlepszą i najważniejszą. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Również i my każdego roku znaczącą część gminnych i powiatowych budżetów

 

Prezydent i rząd przerzucają na samorządy odpowiedzialność za swoje błędy

Coraz częściej władze centralne próbują przerzucać odpowiedzialność za błędne decyzje rządu, parlamentu i prezydenta na samorządy. Samorządowców z całej Polski zbulwersowała jedna z wypowiedzi obecnego Prezydenta, który

 

Prezydent i rząd najpierw zabierają nam pieniądze, a później oddają tylko ich część

Dziś, jak Polska długa i szeroka, posłowie PiS jeżdżą po gminach i powiatach i wręczają czeki na inwestycje. Czeki bez pokrycia, bo ustawy, która pozwoli te pieniądze wypłacić, jeszcze nie ma. Na ten cel przeznaczono 6 mld zł. Gdyby władza centralna oddała samorządom blisko 26 mld z oświaty, moglibyśmy co roku zrobić za swoje pieniądze, w każdej gminie cztery razy więcej niż oferuje rząd w ramach zapowiadanego programu.

 

Brakuje lekarzy i pielęgniarek

W naszych szpitalach i ośrodkach zdrowia brakuje lekarzy i pielęgniarek. Młodzi, wykształceni medycy, często po zdobyciu niezbędnych kwalifikacji wyjeżdżają za granicę. Decyzje te dyktowane są nie tylko chęcią lepszych zarobków, ale również łatwiejszym dostępem do sprzętu, badań i możliwości rozwoju zawodowego, na które w Polsce nierzadko nie mają szans. Dziś średnia wieku lekarza w Polsce to 52 lata, a lekarza specjalisty - aż 54 lata. Fundamentem opieki medycznej są pielęgniarki. Średnia wieku w tym zawodzie to również 52 lata.

 

Szybko rośnie zadłużenia państwa

Wyraźnie widać, że głównym pomysłem PiS i obecnego Prezydenta na rządzenie jest szybkie wydawanie publicznych pieniędzy. To podejście doprowadziło do tego, że za rządów PiS, zadłużenie państwa wzrosło o 250 mld zł. Gdy partia ta przejmowała władzę,

 

Władze centralne łamią prawo

Wydawałoby się, że możemy spać spokojnie, bo przecież chroni nas Konstytucja, która gwarantuje samorządom i samodzielność, i finansowanie. Niestety – chroniłaby, gdyby jej przestrzegano. Co najgorsze Prezydent i PiS nie mają oporów, aby działać na granicy prawa, albo nawet to prawo, w tym również Konstytucję, łamać. Wszyscy słyszeliśmy o przejęciu przez polityków partii rządzącej nadzoru nad sądami. Może się nam długo wydawać, że nas to nie dotyczy. Aż do czasu, gdy nasza osobista sprawa trafi do takiego sądu.

 

Polityka PiS zagraża dalszemu rozwojowi Polski

Dynamiczny rozwój Polski, polskich firm i gospodarstw rolnych doprowadził do wzrostu zamożności społeczeństwa. Jest to zasługa wszystkich Polaków i mądrych decyzji polityków, którzy utworzyli samorządy, wprowadzili Polskę do NATO i Unii Europejskiej, zbudowali gospodarkę wolnorynkową i demokrację.

 
 

Co możesz zrobić jako wójt, burmistrz, prezydent lub starosta?

  • Przygotuj odezwę do swoich mieszkańców. Możesz dowolnie zmodyfikować załączony wzór. Wyślij ją w formie listu do wszystkich mieszkańców lub opublikuj Twitter albo FaceBooku.
  • Nagraj film i opublikuj go na FaceBooku z hashtagiem #wybierzSamorząd. Zobacz przykładowe filmy
  • Podziel się ze znajomymi swoimi przemyśleniami. Opublikuj na FaceBooku grafikę przygotowaną w ramach naszej akcji. Pamiętaj o hashtagu #wybierzSamorząd.
  • Zagłosuj 12 lipca na kandydata, który jest przedstawicielem samorządu!

Co możesz zrobić jako mieszkaniec gminy lub powiatu?

  • Udostępnij odezwę wójta, burmistrza, prezydenta, starosty lub marszałka na Twitter albo FaceBooku.
  • Nagraj film i opublikuj go na FaceBooku z hashtagiem #wybierzSamorząd. Zobacz przykładowe filmy
  • Podziel się ze znajomymi swoimi przemyśleniami. Opublikuj na FaceBooku grafikę przygotowaną w ramach naszej akcji. Pamiętaj o hashtagu #wybierzSamorząd.
  • Zagłosuj 12 lipca na kandydata, który jest przedstawicielem samorządu!

 

 

 

Pamiętaj! Wybory prezydenta są już 12 lipca, więc od razu podejmij działanie.

Idź na wybory! #wybierzSamorząd

 

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu 12 lipca 2020 r. i do wybrania kandydata, który będzie w stanie przeciwstawić się rozmontowywaniu polskiego samorządu. Wybierz Prezydenta, który będzie mobilizował partię rządzącą do rozwiązywania naszych najważniejszych problemów dotyczących służby zdrowia, oświaty czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Wybierz Prezydenta, który zgodnie z Konstytucją będzie dążył do tego, aby jak najwięcej decyzji było podejmowanych u nas na dole, przez nas samych.

 

 

 

W niedzielę 12 lipca #wybierzSamorząd